پیام مدیرعامل

بیایم با تلاش و کوشش و پشت کار وطن خود را بسازیم و باعث افتخار ایران  و  ایرانی در جهان شویم. چرا که این هدف، دست یافتنی است و تنها می‌بایست تخصص و تعهدمان را بهبود بخشیم و از نخبه‌های خود حمایت کرده و از آنها در جهت پیشبرد اهداف بلند خود استفاده نماییم و خدای نکرده مهرنخبه کشی بر پیشانی ما نقش نبندد. خودمان را مجهز به علم روز کنیم  و از تجربیات پیشینیان و پیشتازان علم  و صنعت  بهره جوئیم تا دنیا را بر خویش و همنوعان خویش زیباتر کنیم.

دست به دست هم دهیم به مهر

                                                   میهن خویش را کنیم آباد

مدیرعامل

علیرضا مهدوی صدر