افزایش سرمایه از 100به 400 میلیارد ریال

سرمایه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان خصوصی سازی از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال طی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ افزایش یافت. صورت جلسه مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید.

اخبار شرکت پتروشیمی ابن سینا