روند پیشرفت پروژه

پروژه پتروشیمی ابن سینا همدان

توضیح پروژه

طرح ایجاد مجتمع تولید اتیلن اکساید و واحدهای پایین دستی آن در همدان، بر اساس پیشنهاد کمیته توسعه صنعت پتروشیمی جهت جایگزینی با طرح وینیل‌استات‌مونومر (VAM) در همدان مطرح شد و پس از بررسیهای فنی و اقتصادی و شرایط بازار طرح مذکور و تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان مربوطه اجرای این طرح مورد موافقت هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت و در همین راستا شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان (سهامی خاص) جهت اجرا و بهره‌برداری از طرح مذکور با مشارکت بخش خصوصی تاسیس گردید.

مجتمع صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان دارای واحدهای مختلف فرآیندی شامل اتیلن اکساید، اتانول آمین، متیل‌دی‌اتانول آمین، گلایکول اتر و اتوکسیلات می باشد.

کلیه فعالیت‌های مربوط به طرح در دو بخش کلی Non-EPC و EPC قابل تقسیم بندی است. سرفصل‌های اصلی بخش‌های ذکر شده به شرح ذیل است:

پیشرفت پروژه

14%

زمان پروژه

  • شروع
    فروردین 01 1394
  • پایان
    اسفند 29 1398

1394/01/01 1398/12/29

100%

مراحل تکمیل پروژه

  • 25%
  • 75%

14%

  • 50%

25%

50%

75%

Non-EPC تکمیل شده 45%

45%
توضیحات

بخشهای تفکیک شده مربوط به بخش Non-EPC شامل موارد ذیل است:

1-مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی

2- زمین

       2-1- خرید و تملک زمین

       2-2- آماده سازی زمین

3- تامین یوتیلیتی

      3-1-تامین آب

      3-2-تامین برق

      3-3-تامین گاز صنعتی

4- تامین خوراک از خط اتیلن غرب

5- مهندسی پایه و لایسنس

     5-1- مطالعات و جمع آوری اطلاعات جهت طراحی پایه

     5-2-اخذ لایسنس و تولید مدارک طراحی پایه

6-انعقاد قرارداد EPC

7-اخذ تسهیلات بانکی

EPC تکمیل شده 0%

0%
توضیحات

بخشهای تفکیک شده مربوط به بخش EPC شامل موارد ذیل است:

1- مهندسی تفصیلی

2- خرید تجهیزات

3- ساخت و نصب تجهیزات

4- راه اندازی