درباره شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ تحت شماره ۱۰۲۱۵ و شناسه ملی به شماره ۱۰۸۲۰۰۹۹۸۸۰ در اداره ثبت شرکتها شهرستان همدان به ثبت رسیده است. مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با احداث یک واحد پتروشیمی با مشارکت بیست درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره ۲۰۷۵۲/۳۹۶۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۶.

شایان ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ محل فعالیت شرکت به شهرستان فامنین انتقال یافت لذا از مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ شماره ثبت به ۲۲۹ اداره ثبت شرکتهای شهرستان فامنین تغییر یافت.

Non-EPC

مطالعات فنی و اقتصادی
زمین و آماده‌سازی
تامین یوتیلیتی
تامین خوراک
قرارداد لایسنس و مهندسی پایه
قرارداد EPC
اخذ تسهیلات بانکی
  • مطالعات فنی و اقتصادی
  • زمین و آماده‌سازی
  • تامین یوتیلیتی
  • تامین خوراک
  • قرارداد لایسنس ومهندسی پایه
  • انعقاد قرارداد EPC
  • اخذ تسهیلات بانکی

پیوندهای مرتبط