برگزاری جلسه بررسی PID واحد گلایکول اتر با شرکت سولزر

جلسه بررسی PID واحد تولیدی گلایکول اتر با شرکت سولزر سوییس در روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه 1396 در تهران برگزار گردید.

اخبار شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان