معرفی صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان (سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 1390/10/28 تحت شماره 10215 و شناسه ملی به شماره 10820099880 در اداره ثبت شهرستان همدان به ثبت رسیده است.مصوبه هیئت محترم دولت در رابطه با احداث یک واحد پتروشیمی با مشارکت بیست درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره 20752/39652 مورخ 1387/02/16.

شایان ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1395/07/17 محل فعالیت شرکت به شهرستان فامنین انتقال یافت لذا از مورخ 1396/01/16 شماره ثبت به 229 اداره ثبت شرکتهای شهرستان فامنین تغییر یافت.

طرح ایجاد مجتمع تولید اتیلن اکساید و واحدهای پایین دستی آن در همدان، بر اساس پیشنهاد کمیته توسعه صنعت پتروشیمی جهت جایگزینی با طرح وینیل استات مونومر(VAM) در همدان مطرح شد و پس از بررسیهای فنی و اقتصادی و شرایط بازار طرح مذکور و تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان مربوطه اجرای این طرح مورد موافقت هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت و در همین راستا شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان (سهامی خاص) جهت اجرا و بهره برداری از طرح مذکور با مشارکت بخش خصوصی تاسیس گردید.

مجتمع صنایع پتروشیمی ابن سینا دارای واحدهای مختلف فرآیندی شامل اتیلن اکساید، اتانول آمین، متیل‌دی‌اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلات می باشد.

اتیلن اکساید

ظرفیت تولید اتیلن اکساید مجتمع 120 هزار تن می باشد. که عمده بخش تولید به مصرف واحدهای پایین دستی مجتمع خواهد رسید و بخش کوچکی نیز به بازار داخلی عرضه خواهد شد.

اطلاعات بیشتر…

اتواکسیلات

در اثر اتصال مولکول‌های اتیلن اکساید به مولکول‌های ارگانیک (R-OH) همانند الکل‌های چرب، اسیدها، آمین‌ها یا هر ترکیبی که عامل هیدروکسید فعال دارند محصولات اتوکسیله تولید می‌گردد.

اطلاعات بیشتر

گلایکول اتر

ظرفیت تولید گلیکول اترهای مجتمع 50 هزار تن می باشد. بخشی از آن (30درصد) جهت تامین نیازهای داخلی و مابقی آن قابل عرضه به بازار جهانی می باشد.

اطلاعات بیشتر

اتانول آمین

اتانول آمین یکی دیگر از محصولات مجتمع می باشد. ظرفیت تولید مجتمع 15 هزار تن در سال می باشد که بخشی از آن (حدود 30 درصد) جهت تامین نیازهای داخلی و مابقی آن قابل عرضه به بازار جهانی می باشد.

اطلاعات بیشتر

ما چه کاری می کنیم؟!!؟

 • اقدامات انجام شده در سال 1394
 • اقدامات انجام شده در سال 1395
 • اقدام در حال پیگیری در سال 1396
 • پیگیری اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت ومعدن
 • تفاهمنامه همکاری با شرکت SEDIN چین بابت انجام عملیات EPC پروژه
 • مذاکرات متعددی با شرکتهای اروپایی برای تهیه لیسانس ومهندسی پایه و تفضیلی واحدهای پروژه صورت گرفته است.
 • اجرای حدود 50% عملیات محوطه سازی و اتمام جاده حراستی
 • اتمام عملیات نصب دیوارهای بتنی حصار مجتمع
 • اجرای کامل وبهره برداری ازشبکه مخابرات و اینترنت در سایت
 • اجرای حدود دو هکتار فضای سبزنمونه در منطقه شمالغرب سایت
 • اجرای کامل و بهره برداری از خط انتقال برق دوران ساخت (kw245) به سایت
 • احداث240متر مربع کانکس اداری
 • نصب و راه اندازی مخزن هوایی آب و خط لوله آب موقت مجتمع
 • نصب درب اصلی سایت
 • افزایش سرمایه شرکت از 100میلیارد ریال به  400میلیارد ریال که مراحل قانونی خود را طی می‌نماید
 • امضاء قرارداد تامین خوارک از خط لوله اتیلن غرب با شرکت پتروشیمی کاویان
 • مراحل نهایی اخذ مجوز محیط زیست از سازمان مربوطه
 • امضاء قرارداد تامین آب با منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین
 • دریافت قرارداد بدون شرط واگذاری 100هکتار زمین پس از 2سال پیگیری
 • به روز آوری طرح توجیه اقتصادی پروژه در دیماه سال 1394
 • پذیرش اولیه طرح و عاملیت پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن
 • انعقاد قرارداد لیسانس و مهندسی پایه واحد اتیلن اکساید با شرکت شل هلند
 • انعقاد قرارداد لیسانس و مهندسی پایه واحد گلایکول اتر با شرکت سولزر سوییس
 • انعقاد قرارداد لیسانس و مهندسی پایه واحد اتانول آمین با شرکت سولزر سوییس
 • انعقاد قرارداد لیسانس و مهندسی پایه واحد اتواکسیلات با شرکت باس سوییس
 • برگزاری جلسات KOM با شرکتهای لایسنسور فوق الذکر
 • نهایی نمودن پرونده اخذ مجوز زیست محیطی و ارسال به کمیسیون ماده 2 سازمان محیط زیست
 • آماده سازی مدارک جهت انعقاد قرارداد تامین گاز
 • پیگیری انجام انشعاب 190 کیلومتری خط اتیلن غرب تا سایت
 • پیگیری انجام خط لوله 20کیلومتری انتقال آب از محل نیروگاه مفتح تا سایت
 • تهیه گزارشات مفهومی واحدهای تولیدی و یوتیلیتی و آفساید
 • انجام مطالعات ژئوفیزیک سایت
 • عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت Tecnimont بابت انجام عملیات EPC پروژه
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از 400 به 1000 میلیارد ریال و دریافت گزارش بازرس قانونی و اخذ موافقت بخش خصوصی جهت مشارکت در افزایش سرمایه
 • اخذ مسدودی تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به مبلغ حدود 220 میلیون دلار تا اسفند ماه سال جاری
 • دریافت مجوزات افزایش سرمایه از شرکت NPC و سازمان خصوصی سازی
 • افزایش سرمایه از 400 به 1000 میلیارد ریال حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری
 • انعقاد قراردادEPC با شرکتهای معتبر تا دیماه ماه سال جاری و شروع عملیات اجرایی
 • اتمام عملیات محوطه سازی حداکثر تا آبان ماه سال جاری
 • دریافت مجوز زیست محیطی حداکثر تا آبان ماه سال جاری
 • انعقاد قرارداد تامین گاز تا آبان ماه سال جاری
 • پیگیری انجام انشعاب 190 کیلومتری خط اتیلن غرب تا سایت
 • پیگیری انجام خط لوله 20کیلومتری انتقال آب از محل نیروگاه مفتح تا سایت
 • اتمام مطالعات ژئوتکنیک سایت در تیر ماه سال جاری
 • برگزاری جلسات PFD review واحدهای تولیدی با لایسنسورها
 • برگزاری جلسات PID review واحدهای تولیدی با لایسنسورها
 • انعقاد قرارداد مهندسی پایه یوتیلیتی آفساید و جمع بندی مهندسی پایه واحدهای تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان (سهامی خاص)