2

صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص)

spots_background_light_blue_69098_2560x1024

سرمایه گذاری به منظور ایجاد شرکت برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی

تولید محصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی

خرید و فروش کالا مربوط به موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور

white-paper-seamless-pattern-for-website-background2

تولید کننده واحد اتیلن اکساید مجتمع 120 هزارتن در سال

تامین نیازهای داخلی

عرضه به بازار جهانی

3
5

درباره شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان(سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 1390/10/28 تحت شماره 10215 و شناسه ملی به شماره 10820099880 در اداره ثبت شرکتها شهرستان همدان به ثبت رسیده است. مصوبه هیات محترم دولت در رابطه با احداث یک واحد پتروشیمی با مشارکت بیست درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شماره 20752/39652 مورخ 1378/02/16.

شایان ذکر است مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 1395/07/17 محل فعالیت شرکت به شهرستان فامنین انتقال یافت لذا از مورخ 1396/01/16 شماره ثبت به 229 اداره ثبت شرکتهای شهرستان فامنین تغییر یافت.

Non-EPC

مطالعات فنی و اقتصادی
زمین و آماده‌سازی
تامین یوتیلیتی
تامین خوراک
قرارداد لایسنس و مهندسی پایه
قرارداد EPC
اخذ تسهیلات بانکی
  • مطالعات فنی و اقتصادی
  • زمین و آماده‌سازی
  • تامین یوتیلیتی
  • تامین خوراک
  • قرارداد لایسنس ومهندسی پایه
  • انعقاد قرارداد EPC
  • اخذ تسهیلات بانکی

پیوندهای مرتبط